Close
HILIGHT
FLOATING SOLAR
FARM
เอสซีจี เคมิคอลส์ นำจุดเด่นของตนเองจากการเป็นธุรกิจปิโตรเคมีผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ผนวกกับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ร่วมกันคิดค้นและสร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จเป็น “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ”
Image is not available
HILIGHT
7 th SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SYMPOSIUM 2018
เอสซีจีกำหนดจัดงาน SD Symposium 2018 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ภายใต้แนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยกรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

SUSTAINABILITY REPORT